Meme Sarkması

Göğüslerin Sarkması

İnsan yaşamı boyunca, yaşlanma ve dokuların deforme olmasında yerçekimin etkisi yadsınamaz. Aşırı göğüs büyüklüğü, aniden oluşan volüm kaybı ya da elastikiyeti zayıf cilt yapısı gibi özelliklerinde etkisiyle bayanlar aşağı yer değiştirmiş göğüslere (pitozis) sahip olabilirler. Meme sarkıklığı çoğu zaman memenin içinin tamamen boşaldığı ya da aşırı büyüklüğü ile bir arada bulunur. Meme büyüklüğü normal ancak sarkmış göğüslere daha az rastlanır.

Meme Sarkmasının Nedenleri Nelerdir?

  • Doku kalitesi ve genetik özellikler son derece belirleyicidir. Özellikle genç yaş hastalarda emzirme ve aşırı kilo verme gibi faktörler yokken oluşan meme sarkmalarında doku kalitesinin düşüklüğü son derece önemlidir.
  • Sigara cilt kalitesini bozan en önemli dış faktördür.
  • Yer çekimi etkisi önlenemez ve sürekli var olan bir etkendir. Dolayısıyla devamlı sütyen kullanımı bu etkiyi belirgin olarak azaltır.
  • Tekrarlayan doğumlar ve uzun süreli emzirme dönemleri sarkmayı tetikleyen en önemli faktör gibi görünmektedir.
  • Ciddi kilo kaybı önemli bir etkendir.
  • Fibrokistik meme hastalığı ya da polikistik over hastalığı olan bayanlarda meme deformasyonları daha sık görülmektedir.

Meme Dikleştirme Ameliyatı

Göğüs Dikleştirme Ameliyatı

Sarkma, meme büyüklüğü ile bir aradaysa yani meme dokusunu küçültme ve eş zamanlı dikleştirme işlemi gerekiyor ise; bu sorunun çözümü ‘Meme Küçültme Ameliyatı’dır. Çünkü her meme küçültme ameliyatı, meme başının seviyesi ve formu yeniden yapıldığı için aynı zamanda bir dikleştirme ameliyatıdır.

Sarkma, meme küçüklüğü ya da memenin içinin boşalması (involüsyon) ile birlikteyse meme protez uygulaması ve dikleştirme ameliyatı birlikte yapılmalıdır. Bu işlemle aynı zamanda memeler arası asimetri ve boyut farkı da giderilebilir ve ‘Augmentasyon Mastopeksi’ adı verilir. 

Meme dikleştirme ameliyatında farklı teknikler kullanılmaktadır. Bizim tercih ettiğimiz yöntemde meme dokusuna hiçbir şekilde dokunulmamak ta ve ameliyat sonrası tüm fonksiyonları korunmaktadır. Ayrıca ameliyat sırasında ciltaltı dokulardan dizayn edilerek oluşturulan iç sütyen yapısı uzun süre göğüslerin dik durmasını sağlamaktadır.

Nadiren yeterli meme dokusu varken sarkmış göğüslere rastlanır. Bu tip hastalarda orta uzun vadede dik formun korunması için küçük hacimli de olsa bir meme implantının konulması önerilir. Seçilecek implantın şekil ve özellikleri ameliyat öncesi mutlaka hasta ve hekim arasında konuşularak tartışılmalıdır.

Meme de yaygın fibrokistik hastalığın varlığı; ameliyat sonrası meme dokusundaki hacim kaybının çok az olmasına, fibrokistlerin sağladığı sert ve dirençli forma neden olur. Bu hastalarda sadece dikleştirme ameliyatı son derece iyi sonuçlar verir.

Meme Dikleştirme Ameliyatında İz Kalır mı?

Göğüs Dikleştirme Maeliyatında İz Kalırmı?

Genel anlamda meme dikleştirme ameliyatları izli ameliyatlardır. Ancak iyi bir iz bakımı yapıldığında ortalama 2 yıl içerisinde izlerin belirsiz olacağı söylenebilir. Bu izler kişiyi asla rahatsız etmez. Hipertrofik skara yatkınlığı olan hastalarda farklı derecelerde skarların gelişebileceği bilinmelidir. Sadece meme başında ve az miktar sarkmanın olduğu nadir durumlarda; meme başı çevresinden yapılan kesiler le dikleştirme yapılabilir (periareolar mastopeksi) ve iz kalmaz. Periareolar mastopeksi ilerleyen zamanda areolayı büyütebildiği için çok etkili bir yöntem değildir.

Göğüs Dikleştirme Öncesi ve Sonrası Nasıldır?

Bu ameliyat öncesinde eğer sigara kullanımı söz konusu ise mutlaka 3 hafta öncesinden sigara tamamen bırakılmalıdır. Hastanın kilo verme niyeti varsa bu aşamayı da ameliyattan önce gerçekleştirmelidir. çünkü ameliyat sonrası vücut ağırlığının%8-10 u kadar olan kilo kayıpları memede ciddi deformasyona neden olur.

Meme dikleştirme ameliyatı genel anestezi altında yapılan bir ameliyattır. Ameliyat süresi yapılacak işleme göre 2 – 3 saat arasında sürer. Ameliyat sonrası bariz bir ağrı beklenmez. Bununla birlikte gerek buz kompresi yapmak gerekse kanama takibi açısından hastanın 1 gün hastanede kalması önerilir. Hasta ameliyat sonrası 1 hafta – 10 gün içerisinde normal yaşantısına tamamen döner. Ancak ortalama 8 hafta süreyle memeyi direk etkileyebilecek bazı durumlardan kısıtlanır.

Göğüs Dikleştirme Yaptıranlar

Tüm estetik cerrahi ameliyatları içerisinde hasta özgüvenini en fazla arttıran ve yaşam kalitesini direk etkileyen ameliyattır.

Göğüs Dikleştirme Fiyatları

Meme Dikleştirme Fiyatları

 

Göğüs dikleştirme ameliyat ücretleri hastanın mevcut sorununa ve kullanılacak yönteme göre değişiklik göstermektedir.