Karın Duvarı Nedir?

Karın Duvarının Anatomik Yapısı Nasıldır?

            Karın duvarı (iç karın), birbirine bağlı ve farklı yönlerde uzanan kas grupları ve bu kasları örten zarlar tarafından oluşturulur. Tıpkı bir silindir gibi iç organları sararak, onları koruyan dayanıklı ve kısmen esnek bir yapıdır. Aynı zamanda bu kas gruplarının kasılıp gevşemesi, gövdenin farklı yönlere eğilmesi, kalkması ve dönmesini sağlar. Bu silindir şeklindeki karın duvarının ön kısmını, göğüslerin hemen altından başlayıp, kasığa kadar yan yana uzanan bir çift kastan oluşturulur ‘Rektus Abdominis Kasları’. özellikle sporcularda six back yapmak için kullanılan kaslardır.  Rektus kasları, gövdenin öne doğru hareketini (mekik hareketi) sağlar ve tüm karın duvarının en zayıf yeri, iki rektus kası arasında boylu boyunca uzanan kalın zardır (linea alba)

Gebeliğin Karın Duvarında Oluşturduğu Deformasyonlar

Karında Kas Yırtılması

            Gebelik döneminin özellikle son 3 ayında karın içi basınç iyice artar. Fazla kilo alan ya da karın yapısı yeteri kadar sağlam olmayan kadınlarda karın duvarı genişler. Aynı zamanda rektus kaslarını bir arada tutan zar yırtılır ve aralarında dokusal incelme/zayıflık oluşacak şekilde kaslar birbirinden uzaklaşır. Bu duruma ‘Rektus Diyastazı’ denir.

            Özellikler tekrarlayan gebelikler sonrasında; birbirinden uzaklaşan rektus kasları arasından mide öne doğru yer değiştirir, genişler. Hacmi artan mide, tokluk duygusunun oluşumunu geciktirir, daha fazla yemek yenmesi sonrasında mide daha öne çıkar. Bu durum kadında hem karın sarkması hem de şişmanlık (obezite) olarak ortaya çıkan bir kısır döngüyü oluşturur. Karın bölgesinin yağlanması ve genişlemeye bağlı deri sarkması tabloya eşlik eder.

            Sonuç olarak; göbek deliğinin hemen üzerinde şişlik ile karakterize midenin genişlemesi ve göbek deliğinin altında deri sarkması kalıcı bir problem olarak ortaya çıkar.

Karın Sarkmasının Oluşturduğu Sorunlar Nelerdir?

            En önemli sorun önlenemeyen kilo alımı ve şişmanlıktır. Bu hastalar gece boyunca mide içeriğinin boşalmasına bağlı sabahları daha mutlu hastalardır. Sabah aynaya baktıklarında kendilerini iyi hissederler. Ancak ilk öğünle birlikte midenin öne hareketi artar ve karın sarkması ortaya çıkar. Aynı zamanda öğleden sonra ve akşam mutsuz hastalardır.

            Kişi karın sarkması nedeniyle olduğundan daha yaşlı ve formsuz görünürken, ileri derece kilo alımlarında kişinin hareketliliği azalır.

            Karın sarkması özellikle kadının kendi vücudunu beğenmemesi, kendine güven duygusunda azalma ve giyecekleri üzerine yakıştıramaması, vücudunun dikkat çekmesinden kaçınma gibi gerekçelerle sosyal ortamlardan uzaklaşması sonuçlarını doğurur.

            Karın Germe Ameliyatı

            Gerek sarkan karın derisinin çıkarılması, gerekse genişleyen ve birbirinden ayrılan karın kaslarının tekrar tamir edilmesini sağlayan ameliyata ‘Abdominoplasti’ (karın germe) adı verilir. Bu ameliyatta hasta eğer sigara kullanıyor ise kesinlikle ameliyat tarihinden 3 hasta önce sigarayı bırakmalıdır. İnsülin kullanan şeker hastaları, astım, KOAH gibi ağır akciğer problemi yaşayanlar, koroner kalp hastalığı olanlar yada emboli hikayesi bulunanlar için bu ameliyat önerilmez.

Ameliyathane şartlarında ve genel anestezi altında yapılır. Ortalama ameliyat süresi 2 saattir. Bu ameliyatta; sezeryan kesisine benzer ama daha uzun bir kesi yapılarak, önce deforme olmuş karın kaslarına ulaşılır. Bu kaslar boylu boyunca birbirine dikilerek, aralarındaki ayrışma giderilir. Bu işleme ‘Rektus Plikasyıonu’ denir. Hastanın beden olarak belirgin incelmesini sağlayan işlem rektus plikasyonudur. Takiben aşağı doğru sarkan ve gevşeklik yaratan fazla deri alınarak, sarkma problemi ortadan kaldırılır. Karın germe ameliyatına çoğu zaman karın ve bel liposuction ameliyatı da eklenir.

Hastanın hastanede 1 gün yatması yeterli olup, ilk 1 hafta içerisinde banyosunu yapar ve normal hayatına geri dönüşü mümkündür. Ameliyat sonrasına hastaya giydirilen korselerin hasta tarafından 4-6 haftya kullanımı önerilir.

Mini Karın Germe

            Karın germe ameliyatı mini ve tam olarak 2 tipte yapılabilir. Ameliyatın hangi tipte yapılacağını belirleyen şey rektus kaslarındaki gevşeme derecesi ve derideki sarkma miktarıdır.

            Tam Karın Germe Ameliyatında; Göbek deliği yerinden ayrılarak, birbirinden ayrışmış kaslar yukarıdan aşağı kadar birbirine yaklaştırılır ve göbek deliğinden itibaren alttaki doku tamamen çıkarılır.

            Mini Karın Germe ameliyatında ise işlem sadece göbek deliğinin altında kalan kısma uygulanır, göbek deliği yerinden ayrılmaz. Bu ameliyat göbek üstü seviyede problemi olmayan ve göbek deliği altında yağlanma, hafif cilt sarkması ya da kas deformastyonu olan hastalar için uygundur.

            Karın Germe Ameliyatı Öncesi Sonrası

            Ameliyat öncesi dönemde hastanın en az 2 hafta önceden sigarayı bırakması istenir. Karın germe ameliyatı genel anestezi altında yapılır. Beraberinde yapılacak liposuction işleminin yaygınlığı ve miktarına bağlı olmak üzere yaklaşık 2-3 saat arasında sürer. Ameliyat sonrası hastanın belirgin ağrısı olmaz ve erken dönemde hareketlendirilir. Kanama kontrolü amacıyla hasta bir gün hastanede yatırırlır. Taburculuk sonrası hastanın özel bir korseyi 4-6 hafta arasında kullanması istenir.

Ameliyat izi iç çamaşırın altında kaldığından ve iyi bir iz tedavisi uygulandığı takdirde sorun oluşturmaz. Hastanın 8 hafta süreyle ağır yük kaldırmaması gerekmektedir. Uygun planlama ile karın germe ameliyatı sonrasında 4-6 beden incelme kalıcı olarak sağlanabilir.

Karın Germe Ameliyat Fiyatları

Bu ameliyatlar hastanın mevcut problemine ve yapılacak işlemlere göre fiyatlandırılır.