Genel Anlamda Yüz Estetiği

İnsan Yüzünün Topoğrafik Anatomisi Nasıldır?

yüz estetiği

İnsan yüzü yatay düzlemde 3 eşit parçaya bölünerek incelenir. Saç başlangıcından gözlere kadar olan alan ‘Üst Yüz’, gözler ile üst dudak arası alan ‘Orta Yüz’, dudak çizgisinden çene ucuna kadar olan alan ise ‘Alt Yüz’ olarak adlandırılır. Yüz, dikey düzlemde ise 5 eşit parçaya bölünerek incelenir. Burun kanatlarının dış kenarından geçen dik çizgiler orta sütunu oluşturur. Orta sütunun her iki yanında, burun kanadı ya da göz kapaklarının birleştiği iç nokta (medial kantus) ile göz kapaklarının birleştiği dış nokta (lateral kantus) arası 2. ve 3. alanlardır. Bu sütunların her iki dış yanında 4. ve 5. sütunlar uzanır.

Estetik yüz kavramı henüz yaşlanma bulgularının ortaya çıkmadığı ve oransal uyum içeren yüzü ifade eder. Altta ince bir çene ucu, yukarı doğru genişleyerek devam eden yanaklar ve yüzün en geniş kısmında elmacık kemiklerinin oluşturduğu ‘ters üçgen’ formu, estetik yüz olarak tarif edilir. Dudak kenarları, gözün iç ve dış kenarını birleştiren çizgiler ve kaşların uzun aksı bu tanım doğrultusunda, içten dışa, aşağıdan yukarı bir doğrultuyu takip ederler.

Yaşlanma Nedir?

Yaşlanma kavramı; zaman,  hücre yenilenme döngüsünün  yavaşlaması, yumuşak doku elastikliğinin azalması, sigara, Ultraviyole ışınlar ve bazı kimyasal maddelerin oluşturduğu çevresel hasarlar ve yer çekimi sonucu meydana gelir. Dış etkenlere sürekli olarak maruz kalan ve yenilenme kapasitesi azalmış olan cilt, parlaklığını yitirir, kurur ve incelir. Esneklik kapasitesini yitiren dokular yerçekiminin etkisi ile aşağı doğru deforme olur. Zemindeki kaslarının hareketlerin etkisiyle yüzeysel kırışıklıklar, doku kayıpları ve sarkmaya bağlı kıvrıntılar ise derin kırışıklıkların ortaya çıkmasına neden olur. Yüzümüzde yaygın şekilde bulunan ve üzerini örten deriye esas şeklini veren yağ yastıkçıkları da zamanla eriyerek hacim kaybederler. Bu erime, eskime ve sarkma döngüsü, yüzün alttan genişlemesine, yüzün ters üçgen formdan dikdörtgen forma dönüşmesine neden olur. Dikdörtgen yüz kalıbında; elmacık kemikleri seviyesindeki dokular yanaklara doğru inerken, yanaklar hem erimiş hem de daha aşağı sarkmıştır. Dudak kenarları, göz ve kaşların aksı benzer yer değişime uğrarlar.  Yaşlanma korkusu insanların bu süreci tersine çevirme gayretlerini belirgin olarak ortaya çıkarmıştır.

Yüz Estetik Uygulamalarında Hedef Ne olmalıdır?

Yukarıda sayılan değişimler göz önüne alındığında, yüze uygulanacak gençleştirme işlemlerinde amaç;

1-  Cildi oluşturan hücrelerin yenilenme döngüsünü hızlandırmak ve su içeriğini arttırmak yoluyla cildin parlaklık ve kalitesini yeniden sağlamak, yüzeysel kırışıklıkları yok etmek

2- Özellikle yağ yastıkçıkları ve cilt altı dokunun erimesine bağlı olan hacim kayıplarını yerine koymak. Yüze oransal uyum sağlayacak şekilde rolüm kazandırmak, derin kırışıklıkları yok etmek

3- Aşağı yönlü sarkmış olan dokuların tekrar yukarı kaldırılmasını sağlamak

Bu şekilde yüze ters üçgen formu yeniden kazandırılırken, daha genç ve canlı bir cilde sahip olunması sağlanabilir.

Cildin Parlaklık ve Kalitesini Arttırmaya Yönelik Girişimler Nelerdir?

Cilt Bakımı Nedir? Etkili Cilt Temizliği nasıl yapılır?

Zaman içerisinde cildin üst kısmını kaplayan ölü doku parçalarının temizlenmesi, kıl kökleri çevresinde bulunan ve aynı zamanda yağ bezlerinin boşaltım kanalı olan gözeneklerin açılması ayrıca erbezi yolaklarının açık tutulması cilt gençliğinin korunmasında son derece önemlidir. Günümüzde buharla yapılan klasik cilt bakım teknikleri yerini basınçlı yıkama ve aspire etme yapabilen, dokuda oksijen yoğunluğunu arttıran modern teknolojilere bırakmıştır. Hidrafacial ve Oxygeneo en etkili cilt temizleme ve bakım ürünleridir. Düzenli aralıklarla yapılan cilt temizleme ve bakım işlemleri, cildin düzenli olarak nemlenmesi ve yağlanmasını ayrıca siyah noktaların kalıcı olarak temizlenmesini sağlayacaktır.

Cilt Bakımı Fiyatları

Cilt bakımı fiyatları yapılan işlem, kullanılan teknoloji ve tedavi seans süresine göre değişmektedir.

Dermabrazyon Nedir? (Cilt Soyma)

Dermabrazyon işlemi; farklı yöntemlerle ile cildin dış katmanlarının soyulması ve alttan yeni hücrelerin gelerek parlak ve daha pürüzsüz bir cilt elde edilmesi işlemidir. Bu soyma işlemi 2. derece yanık hasarını taklit eder. Cilt soyma işlemi sırasında inilen derinliğe göre koyu lekelerin azaltılması, faça ve dövme izlerinin çıkarılması gibi farklı amaçlar için de kullanılabilir.

Dermabrazyon işleminin uygulama şekilleri farklılık gösterebilir. Asidik maddeler  ile yakma ve sonrasında bazik maddeler ile nötrleme esasına dayalı yapılan cilt soyma işlemleri ‘Kimyasal Peeling’ olarak adlandırılır. Kimyasal peeling’de etki derinliği tam olarak belirlenemediği için güvenli ve önerilen bir yöntem değildir.

Mekanik yolla yapılan cilt soyma işlemi ise klasik olarak ‘Dermabrazyon’ şeklinde adlandırılır. Ameliyathane şartlarında yapılan, ilk epitelizasyona kadar hastane yatışı gerektiren, en etkili ancak en fazla deneyim gerektiren yöntemdir.

Isı enerjisi aktarımı ile yakarak yapılan cilt soyma işlemleri ‘Lazer peeling’ adı verilir. Özellikle Ultra Puls Ablatif özellikli lazerler, mikrometre derecesinde etki derinliğinin belirlenebilmesi, uygulama kolaylığı ve çok hızlı iyileşme süreleri nedeniyle diğer yöntemlere göre son derece üstündür.

Mezoterapi Uygulaması Nedir?

Cilt Mezoterapisi

bazı anti oksidan, vitamin, yardımcı enzim ve hyaluronik asit gibi destekleyici maddelerin bir araya getirilmesi sonucu elde edilen kokteyllerin düzenli aralıklarla cilt altına uygulanması işlemidir. Bu ürünler cilt yenileme, kırışıklıkların önlenmesi ve saç dökülme tedavisi gibi farklı amaçlarla kullanılabilir. Tedavi 4 ya da 5 seans olarak uygulanır ve her kür arasında belli süre boşluk vardır. Elde edilen faydanın devamı için her yıl tekrarlanması önerilmektedir. Mezoterapi için kullanılan hazır preparatlar farklı firmalar tarafından ve değişken içerik ve kalitede üretildiğinden, mezoterapiden alınacak verim büyük oranda ürün seçimine de bağlıdır. Özellikle mannitol içerikli mezoterapi kitleri cildin hidrasyonunu arttırdığından belirgin fayda sağlamaktadır.

Saç Mezoterapisi

Özellikle androgenetik alopesi (erkek tipi saç dökülmesi) durumunda mezoterapi ilaçları nın kullanımı son derece faydalı ve etkindir.

Leke Mezoterapisi

Pigmente lezyonlar, güneş lekeleri ve posttravmatik lekeler kişiyi son derece rahatsız eden problemlerdir. Düzenli leke mezoterapisi ile bu problemlerin azaltılması ya da tamamen çözülmesi mümkündür. Leke mezoterapisi, altın iğn, dermapen ya da lazer uygulamalı ile kombine edildiğinde mükemmel sonuçlar doğurur.

PRP (trombositten zengin plazma); Hastanın kendi kanından elde edilen hücre ve büyüme faktörlerinin, konsantre halde tekrar hastaya uygulanması esasına dayanan bir işlemdir. Ayrı bir konu başlığı olarak ele alınmıştır.

Mezoterapi Fiyatları

Piyasada çok farklı kalitede mezoterapi ürünü bulmak mümkündür. Bu nedenle kullanılan ürünün kalitesi, uygulama amacı ve tedavi süresine göre mezoterapi fiyatları değişmektedir.

Radyofrekans Yardımlı Teknolojiler

Altın İğne Tedavisi Nedir?

Farklı isimlerle anılmakla birlikte bu tür uygulamalar mikron çaplı binlerce küçük iğne ile ciltte hasaralar oluşturulduğu, eş zamanlı olarak ise radyofrekans ile elde edilen ısı hasarının cilde kontrollü bir şekilde verildiği uygulamalardır. Etki derinliği 1-2 mm ile sınırlı olup hem hücre yenilenme döngüsünü arttırma hem de yüzey alanını daraltarak sıkılaşma etkisi gösterir. Muayenehane şartlarında uygulanabilen ağrısız ve son derece etkili işlemlerdir. Dermepen işleminin çok daha gelişmiş ve teknolojik olarak desteklenmiş versiyonudur.

Ciltteki Derin ve Yüzeyel Kırışıklıklara Yönelik İşlemler Nelerdir?

Bu başlık altında iki temel uygulama  Toksin ve dolgu uygulamalarıdır.

 Toksin Uygulaması Nedir?

Toxin, Clostridium  denilen bakteriden elde edilen ve son derece öldürücü olan bir zehirdir. Çok düşük dozlarda hazırlanmış preparatları vardır.  Toksinin etki mekanizması; kaslarda geçici süre ile felç oluşturmasına dayanır. Kaslar felç olduğunda hareketsiz kalır ve dolayısıyla üzerindeki cilt kırışıklıkları kaybolur.   Toksinin en önemli uygulama alanları; alın çizgileri, kaş arası çizgiler, göz kenarlarındaki ‘kaz ayakları’ ve boyun bölgesinde platisma kasının bozulmasına bağlı platismal bantlardır. Ayrıca kaşların kaldırılması amacıyla da kullanılabilir.

Toksin uygulaması mucizevi sonuçlar yaratabilmektedir.  Toksin yaptıranlar son derece memnun hastalardır. Ancak yaygın ve yüksek doz kullanımında mimiksiz, şaşkın ve donuk bir yüz ifadesi oluşturur. Bu nedenle kullanımının sadece tıbbi olarak tarif edilmiş alanlarda ve belirli dozlarda kullanımı önerilir.   toksin uygulamasının en sık komplikasyonu üst göz kapağında düşme (pitozis) olup, geçici bir durumdur.

 toksinin yüzde diğer bir kullanım alanı ‘masseter hipertrofisi’ adını verdiğimiz durumdur. Geceleri diş sıkma problemi yaşayan hastalarda alt çeneyi kapatmakla görevli olan masseter kaslarının aşırı irileşmesi ve buna bağlı yanakların belirginleşmesi estetik bir sorun olarak karşımıza çıkar. Gerek diş gıcırdatmanın medikal tedavisinde gerekse kasların aşırı büyümesine bağlı yanakların belirginleşmesinde kas içi toksin uygulanması etkili sonuçlar sağlar.

Son zamanlarda diğer tedavi yöntemlerin,n başarılı olmadığı belli tip migren ataklarını frekans ve şiddet olarak azaltmasından dolayı  toksini migren tedavisinde de kullanılmaktadır.

 Fiyatları

Piyasa da orijinal ve muadili ilaç var bulunmaktadır. Bu nedenle kullanılan ilacın hangisi olduğuna ve işem yapılan alanın genişliğine göre  fiyatları değişmektedir.

Dolgu Uygulaması Nedir?

Dolgu uygulamaları yerinde ve deneyimli ellerde yapıldığında son derece iyi sonuçları sağlamaktadır. Dolgu uygulamasında amaç: yüze normal şeklini veren ancak zamanla eriyen yağ yastıkçıklarının oluşturduğu boşluğu doldurmak bununla birlikte istemilen bölgeleri kalınlaştırarak yüz hatlarını belirginleştirmektir.

Dolgu maddesi elde etmek amacıyla bir çok madde kullanılmaktadır.  En yaygın olarak kullandığımız preparatlar hyaluronik asit içerikli ürünlerdir. Bu ürünler farklı mezoterapi kitleriyle desteklenerek daha etkin sonuçlar elde edilecek hale getirilmiştir.  Dolgu maddeleri içeriğine göre 6 – 24 ay arasında etkinlik sağlar. İşlem son derece basit ve kısa sürede gerçekleştirilir. Etki, uygulamadan hemen sonra ortaya çıkar. İlk birkaç gün hafif ödem ve kızarıklık olabilir.  Uygulama yapılan alanların 1 hafta süreyle ovuşturulmaması, sauna ve hamam gibi aşırı sıcak ortamlardan uzak durulması gerekir.

Dolgu uygulamalarında dolgu maddesi cilt altına eşit verilmediği takdirde, top top ele gelen kitleler oluşturabilir. Ya da nadiren enjeksiyonu yapılan maddeye karşı reaksiyon gelişerek granülomlar oluşabilir.

Dudak Dolgusu

Dolgu işleminin en fazla yapıldığı bölgedir. İsteğe göre dudak sınırları belirginleştirilebilir ya da dudaklar kalınlaştırılabilir. Yanlış bilinen bir kavram olarak dudak botoksu diye bir işlem yoktur.

Dudak Dolgusu Fiyatları

Piyasada farklı menşei ve kalitede bir çok ürün bulunmaktadır. Bu nedenle gerek kullanılan dolgu miktarı gerekse ürünün kalitesi maliyeti değiştirmektedir.

Mineral Dolgular

Kalsiyum Hidroksi Apatit içerikli dolgu maddeleri (radiesse) sahip oldukları özellikler nedeniyle özel bir yeri haketmektedir. Bu dolgular tamamen mineral içerikli olup, elmacık, yanak, alın, çene ve el sırtı gibi alanlarda uzun süreli etki sağlayabilirler. Herhangi bir allerjik reaksiyon riskinin olmaması ve yabancı isim reaksiyonu oluşturmaması son derece memnuniyet vericidir.

Çene dolgusu

Jawline Dolgusu

Çene kenarlarını belirginleştirme ya da çene ucunu uzatmak amacıyla yapılır. Möineral dolgular çok daha iyi sonuçlar verecektir.

Yağ Enjeksiyonu

Otojen Yağ Grefti Uygulaması Nedir?

Otojen Yağ Grefti, hastanın kendisin elde edilen yağ dokunun işlemden geçirilerek dolgu maddesi olarak kullanılmasıdır. Plastik Cerrahların çok severek uyguladığı ve memnuniyet oranı yüksek bir işlemdir.

Yağ doku; kalıcılığı yüksek, doğal, yan etki ihtimali neredeyse hiç olmayan birdolgu maddesidir. Kişinin kendi yağından elde edildiği için asla yabancı madde reaksiyonu ya da allerjik reaksiyon oluşturmaz. Enjekte edildiği alanda yaşamaya devam ettiği için uzun süre kalır. Yağ dokunun büyüme faktörleri ve kök hücrelerden zengin olması, orta uzun vadede cilt kalitesini de belirgin olarak arttırır.

Yağ doku enjeksiyonlarında klasik olarak enjekte dilen miktarın %30-40’ı haftalar içerisinde erir. Bu nedenle ilk işlemde hesaplanan miktardan daha fazla yağ enjekte dilmesi bu kaybın telafi edilmesini sağlar. Ancak işlem sonrası bir kaç hafta sürebilecek ödem ve şişlik kaçınılmazdır. Yağ doku alındıktan sonra enjekte dilecek alanın özelliğine göre daha kıvamlı ya da daha akışkan hale getirilebilir ki, bu durumda mikro yağ enjeksiyonu ya da nano yağ enjeksiyonundan bahsedilir.

Dolgu Uygulaması Nerelere Yapılabilir?

Dolgu maddeleri :

  • Her iki burun kenarından ağız kenarına uzanan nazolabial olukların doldurulması,
  • Elmacık kemiklerinin daha belirgin hale getirilerek, yüzün ters üçgen kalıba uydurulması,
  • Dudakların kalınlaştırılması ve kenarlarının belirginleştirilmesi
  • Yüzdeki travmatik çöküntülerin giderilmesi
  • Çene ucu ve çene kenarlarının belirginleştirilmesi
  • Yüzdeki ince ve kalın kırışıklıkların düzeltilmesi
  • Göz altı derin olukların yok edilmesi amacıyla kullanılabilir.

Tüm dolgu işlemleri lokal anestezi altında rahatlıkla yapılabilir. Uygulama sonrası  2 gün civarında şişlik ve kızarıklık oluşabilir.

Lifting (germe) ve Süspansiyon (kaldırma) Sağlayan İşlemler Nelerdir?

Bu başlıktaki işlemler daha radikal uygulamalar olmakla birlikte uygulama sonrası bariz değişim yaratırlar. En  radikal olanı yüz germe (face lifting)  ameliyatı olup ayrı bir tartışma konusudur.

Bu amaçla en sık yapılan uygulama, çeşitli malzemelerden yapılan iplerle yüz cildinin aşağıdan yukarı ve içten dışa doğru asılması ‘askılama’ dır. İple yüz askılama işlemi sayfamızda ayrı bir başlık altında ayrıntılı olarak anlatılmıştır.