fbpx

Post Bariatrik Cerrahi

Post Bariatrik Cerrahi ve Vücut Şekillendirme

Post Bariatrik Cerrahi Nedir ?
Vücut Kitle Endeksi 40 ve üzerinde olan hastalar ‘Morbid Obez’ olarak değerlendirirlir. Bu kişilerde çeşitli cerrahi ve medikal yöntemler ile zayıflama sağlanmaya çalışılır. Özellikle ‘Tüp Mide Ameliyatı’ (sleeve gastrektomi) sonrasında, hastalarda 40 – 50 kiloya kadar zayıflama sağlanmak-tadır.Bu büyüklükte bir hacim kaybı sonrasında vücudun her bölgesinde sarkmalar meydana gelmektedir. Her ne şekilde olursa olsun aşırı kilo vermeler sonrasında, vücutta meydana gelen sarkma ve gevşemelerin cerrahi tedavi prosedürüne ‘Post Bariatrik Cerrahi’adı verilir. Post bariatrik cerrahi içerisinde belt lipektomi, kol germe, uyluk ve bacak germe, göğüs germe gibi ameliyatlar bulunur.Belt Lipektomi Nedir ?
Aşırı kilo verme sonrasında gövdede meydana gelen belirgin sarkma ve cilt fazlalığıönemli sorunlara yol açar. Karın cildiyle birlikte, sırt, kalçalar, yan ve arka bel bölgesinde sarkmalar mey-dana gelir. Gövdede meydana gelen bu sarkmaların cerrahi tedavisi ‘Belt Lipektomi’ ameliyatı ile yapılır.

 

Belt lipektomi; tıpkı beli çepeçevre saran kemer şeklinde fazla ve sarkmış dokuların çıka-rılmasıyla, karın ön yüzünün ve sırtın aşağı doğru gerilmesini, kalçanın yukarı kaldırılırken aynı zamanda hacim kazandırılmasını sağlar.

Belt Lipektomi Ameliyatı Nasıl Yapılır ?

Belt lipektomi genel anestezi altında yapılır ve yaklaşık olarak 4 saat sürer. Öncelikle, bel ve sırt kısmındaki deri ve deri altı doku fazlalığı giderilir. Bu aşamada eğer kalçalarda hacim kaybı belirginse; bel bölgesinden çıkarılması planlanan dokular kalça altına gömülerek, kalçalarda hacim artışı sağlanabilir. Takiben hasta sırtüstü yatırılarak klasik bir karın germe ameliyatı yapılır. Gövde-deki ve uyluklardaki cilt sarkmasının derecesine bağlı olarak bu operasyona farklı varyasyonlar eklenebilir.Belt Lipektomi Sonrası İyileşme Süreci Nasıldır ?
Hastanın ameliyat sonrası 3 gün süreyle hastanede yatırılır. Hasta erken dönemde hareket edebilir ve kendi ihtiyaçlarını karşılayabilir. Ameliyat sonrasında 3 hafta süreyle bandaj kullanması, 6 hafta süreyle şekillendirici korseler giymesi önerilir. İyileşme döneminde bol proteinli diyet ile bes-lenme, iyileşme sürecini belirgin olarak hızlandırır. Kesilere bağlı izler tıpkı bir kemer gibi beli dolanır ve iç çamaşırın altında kalır. İyi bir iz bakımıyla kişiyi rahatsız etmeyecek bir görünüm elde edilebilir.

 

Uyluk Germe Nedir ?

Aşırı kilo kaybına ya da cilt esnekliğinin kaybına bağlı olarak uyluk derisinde yanlara ve aşağı doğru sarkmalar oluşabilir. Bu sarkmaların düzeltilmesi amacıyla hastalara ‘Uyluk Germe Ameliyatı’ yapılır. Uyluk germe ameliyatları bacakları inceltmek amacıyla liposuction ile birlikte kombine edilebilir.

Uyluk Germe Ameliyatı Nasıl Yapılır? İyileşme Süreci Nasıldır ?

Uyluk germe ameliyatı genel anestezi altında yapılır ve yaklaşık 3 saat sürer. Bu ameliyatta, uyluğun iç yüzünde ve kasık çizgisi boyunca uzanan kesiler ile fazla deri ve derialtı dokunun çıkarılması şeklinde yapılır. Böylece hem yanlara olan potluk hem de aşağı doğru olan sarkmalar giderilir. Hastanın 2 gün hastanede takibi yeterlidir. Taburculuk sonrasında 4-6 hafta süreyle tayt şeklinde korselerin kullanılması önerilir. İyileşme sürecinde iz bakımı mutlaka yapılmalıdır.Kol Germe Nedir ?
Aşırı kilo kaybına bağlı olarak kol derisinde belirgin sarkmalar meydana gelebilir. Bu sark-maların düzeltilmesi amacıyla hastalara ‘Kol Germe Ameliyatı’ yapılır. Kol germe ameliyatları kolları inceltmek amacıyla liposuction ile birlikte kombine edilebilir.

 

Kol Germe Ameliyatı Nasıl Yapılır? İyileşme Süreci Nasıldır ? 
Kol germe ameliyatı genel anestezi altında yapılır ve yaklaşık 1.5 saat sürer. Bu ameliyatta, kolun iç yüzünde ve koltuk altı çizgisi boyunca uzanan kesiler ile fazla deri ve derialtı dokunun çı-karılması şeklinde yapılır. Böylece hem yanlara olan potluk hem de aşağı soğru olan sarkmalar giderilir. Hastanın 1 gün süreyle hastanede takibi yeterlidir. Taburculuk sonrasında 4-6 hafta süreyle omuzdan dirseğe uzanan kolluk tarzı korselerin kullanılması önerilir. İyileşme sürecinde iz bakımı mutlak suretle yapılmalıdır.