15 şubat 1977 yılında Almanya nın Nürnberg kentinde bir türk işçi ailesinin 4. ve son çocuğu olarak dünyaya geldim. Aslen izmir ili, ödemiş ilçesi ve Kaymakçı nahiyesindenim. Biraz daha köklere inecek olursak; Oğuzların Üçoklar kolundanım. Teke boyu’nun, Otamış yaylası’nın ve Maşattepe kümülüsünden bir yörüğüm işte:)). Buradan anlaşılacağı üzre Osmanlı’dan çok Selçuklu kanı taşıyorum…
İlk ve Orta öğrenimimi İzmir ) Eylül İlköğretim Okulunda tamamladım. Lise eğitimim ise her zaman öğrencisi olmakla gurur duyduğum İzmir Atatürk Lisesi’dir. 1994 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde başladığım tıp eğitimini, 2004 yılında ve yine aynı üniversitede başladığım Plastik, Rek ve estetik Cerrahi Uzmanlık Eğitimi ile sürdürdüm. 2010 yılında ise uzmanlık eğitimini tamamladım. Gerek asistanlık gerekse uzmanlık dönemimde bir çok bilimsel makale, bilimsel çalışma ve araştırma yazıları yazdım. Bu çalışmalarım ile beni onore eden ödüller aldım.
Askerliğimi uzun dönem ve kışla hizmeti olarak 2003-2004 yıllarında ve aslanlar gibi 1. Ordu 2. Kolordu 2. Piyade Taburunda Bölük Komutan Yardımcısı ve Sıhhiye sorumlusu olarak yaptım:)
Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2 yıllık devlet yükümlülüğümü Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı olarak tamamladım. Takiben profesyonel meslek yaşantıma Eskişehir Acıbadem Hastanesinde başladım (2011-2013). Esteworld Plastik Cerrahi Hastanesi Hastanesinde Başhekim ve Estetik Cerrahi Uzmanı olarak çalıştım (2013 -2014). Halen 2014 yılında kendi kurduğum Regenplast Estetik ve Plastik Cerrahi Kliniğinde görev yapmaktayım.

Evli, Mutlu ve Çocukluyum…:)))

 

Adı Soyadı: TAMER ŞAKRAK
Doğum Tarihi: 15.07.1977

A1. Tamer Sakrak, A Aydan Köse, Yakup Karabağli, A Emre Koçman, A Ceyla Ozbayoğlu, Cengiz Cetin Rat tail revascularization model for advanced microsurgery training and research. Journal of reconstructive microsurgery. 09/2011; 27(7):391-6.

A2. Tamer Sakrak, Ayse Aydan Kose, Ozgen Kivanc¸ Mehmet Caner Ozer, Didem Turgut Cosan, Ahu Soyocak, Yakup Karabagli, Cengiz Cetin. The effects of combined application of autogenous fibroblast cell culture and full-tissue skin graft (FTSG) on wound healing and contraction in full-thickness tissue defects. Burns. 2011

B1. A. A. KÖSE, Dr. T. ŞAKRAK, Dr. Y. KARABAĞLI, DR. A. ŞEN*, Dr. Ö. KIVANÇ, Dr. C. ÇETİN The Effect of a Pheripheric Vasodilator on HBOT (Hyperbaric Oxygen Theraphy) İnduced Reflex V asoconstruction in Rat Tail Revascularization Model 11 th Congress European Societies of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery Rhodes/ Greece 2009

Rat Kuyruk Replantasyon /Revaskülarİzasyon Modellerİinde Otokanİbalİzasyonu Önleme ve Tesbİt Yöntemi Olarak Kuyruk Ateli Uygulaması. Türk Plastik Rek ve Estetik Cerrahi Dergisi 2009. Cilt:17, Sayı:1:30

1205 El Yaralanması Olgusunun Retrospektif Analizi. Türk Plastik Rek ve Estetik Cerrahi Dergisi 2009. Cilt:17, Sayı:3:134-138

232 Maksillofasyal Travmalı Hastanın Gerşye Dönük Analizi ve Kliniğimizde Uygulanan Tedavi Protokolleri. Türk Plastik Rek ve Estetik Cerrahi Dergisi 2010. Cilt:18, Sayı:2:66-69

Yanık Ünitemizde Yatarak Tedavi Gören Hastalara Ait 10 Yıllık Tarama Sonuçlarımız. Türk Plastik Rek ve Estetik Cerrahi Dergisi 2010. Cilt:18, Sayı: 3:111-115

Elektrik Yaralanmalı Olgularımızın Retrospektif Analizi. Türk Plastik Rek ve Estetik Cerrahi Dergisi 2011.

Hemifasiyal Sislik Sikayeti ile Gelen Hastada Ayirici Tani: Olgu Sunumu. Turk Plastik Rek ve Estetik Cerrahi Dergisi 2012.

E1. A.A. KÖSE, Y. KARABAĞLI, T. ŞAKRAK, Ö. KIVANÇ, C. ÇETİN: ANTERİOR YERLEŞİMLİ DAMAK FİSTÜLLERİNİN ONARIMINDA DORSAL DİL FLEBİ İLE ONARIM: OLGU SUNUMU

29. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, Eskişehir 2007

E2. T. ŞAKRAK, A. A. KÖSE, A. ŞEN*, Y. KARABAĞLI, Ö. KIVANÇ, C. ÇETİN RAT KUYRUK REVASKÜLARİZASYON MODELİNDE HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİNE BAĞLI VAZOKONSTRÜKSİYON ÜZERİNE PERİFERİK VAZODİLATATÖR UYGULAMASININ ETKİSİ

30. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, Antalya 2008

E7. T. AKAN, T. ŞAKRAK, A.A. KÖSE, M.C. ÖZER*, D.BURUKOĞLU*, Y. KARABAĞLI, C. ÇETİN

Kesilme Tipi Rat Siyatik Sinir Hasarında Koaptasyon Sonrası Eritropoetin ve Sildenafil Sitratın Sinir Rejenerasyonu ve Fonksiyonel Geri Kazanım Üzerine Etkileri

31. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, Adana 2009

E8. Ö. KIVANÇ, T. ŞAKRAK, A.A. KÖSE, M.C. ÖZER*,D. COŞAN,** A. KÖRMUTLU, S. MANGIR, Y. KARABAĞLI, C. ÇETİN

Tam Kalınlıklı Doku Defektlerinde Greftleme Öncesi Uygulanan Otojen Fibroblast Hücre Kültürünün Yara İyileşmesi ve Kontraksiyonu Üzerine Etkileri
31. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, Adana 2009

E9. T. ŞAKRAK, S. MANGIR, A. KÖSE, Y. KARABAĞLI, C. ÇETİN

Yanık ünitemizde Yatarak Tedavi Gören Elektrik Yanıklı Hastaların Retrospektif Analizi

31. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, Adana 2009

E10. T. ŞAKRAK, A. A. KÖSE, Y. KARABAĞLI, C. ÇETİN

Temel Mikrocerrahi Eğitiminde Kuyruk Revaskülarizasyon Modeli
4. Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi, Antalya 2009

E11. T. ŞAKRAK, A. KÖSE, C. ÖZER*, D. BURUKOĞLU*, S. USLU**, Y. KARABAĞLI. C. ÇETİN

İskemik Bırakılmış Rat Arka Bacak Replantasyon Modelinde Sildenafil Sitratın Sağ Kalım ve Fonksiyonel Geri Kazanım Üzerine Etkileri
4. Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi, Antalya 2009

E12. İ. KÜÇÜKER, T. ŞAKRAK, E. DEMİRBAĞ

Rinoplastilerde Düzgün Dorsal Hat Oluşumunda Etkin Bir Yöntem; Lateral Nazal Osteotomi Öncesinde Yerleştirilen Uzun Spreader Greftler
33. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, Çeşme/İZMİR 2011

F1. A. KÖSE, Y. KARABAĞLI, T. ŞAKRAK, İ. ELMAS, C. ÇETİN
AMONYAK TEMASI İLE OLUŞAN KİMYASAL YANIK: OLGU SUNUMU
29. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, Eskişehir 2007

F2. A.KÖSE, Y. KARABAĞLI, T. ŞAKRAK, T. AKAN, C. ÇETİN HİNT KINASI İLE YAPILAN GEÇİCİ DÖVMEYE BAĞLI KONTAK DERMATİT: OLGU SUNUMU
29. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, Eskişehir 2007

F3. A. KÖSE, Y. KARABAĞLI, T. ŞAKRAK, C. ÖZBAYOĞLU, C. ÇETİN
İMMÜNSUPRESİF HASTALARDA LOKAL MANT
AR ENFEKSİYONLARINA BAĞLI EKSTREMİTE KAYIPLARI: OLGU SUNUMU
29. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, Eskişehir 2007

F4. A.A.KÖSE, Y. KARABAĞLI, C. ÖZBAYOĞLU, T. ŞAKRAK, C. ÇETİN
3. PARMAK SPONTAN DERİN FLEKSÖR TENDON RÜPTÜRÜ: OLGU SUNUMU
29. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, Eskişehir 2007

F5. Y. KARABAĞLI, A. A. KÖSE, C. ÖZBAYOĞLU, T. ŞAKRAK, C. ÇETİN
HİDRODİSEKSİYON YÖNTEMİNİN TAM KAT GREFT ALIMINDA KULLANIMI
29. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, Eskişehir 2007

F6. T. ŞAKRAK, S. MANGIR, A. KÖRMUTLU, Ö. CEMBOLUK, A. KÖSE, Y. KARABAĞLI, C. ÇETİN
El Cerrahisi Olgularında Kliniğimize Ait 5 yıllık Tarama Sonuçlarımız
31. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, Adana 2009

F7. T. ŞAKRAK. Hemifasyal Odem Sikayetiyle Gelen Hastada Ayirici Tani: Olgu Sunumu.
33. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, Çeşme/İZMİR 2011

A1. 5. İnternational Eurasian Aesthetic Plastic Surgery And İSAPS Course
19-23 June 2013, İstanbul

A2. İstanbul Advanced Rhınoplasty Course
19-23 June 2013,İstanbul

A3. 2. Annual Meeting Of The Rhınoplasty Society Of Europe 19-23 June 2013, İstanbul

B1. 27. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi
14-17 Eylül 2005, KONYA

B2. Estetik Plastik Cerrahide Medikolegal Sorunlar ve Türk Ceza kanunu
25 Kasım 2005, İSTANBUL

B3. Mikrocerrahide Alıcı Damarların Seçimi ve Karşılaşılan Sorunların Çözümü
19 Mayıs 2007, İSTANBUL

B4. 29. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi
17-20 Ekim 2007, ESKİŞEHİR

B5. Üst Ekstremite Periferik Sinir Sempozyumu
30 Kasım- 2 Aralık 2007, ESKİŞEHİR

B6. 30. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi
15-19 Ekim 2008, ANTALYA

B7. 2. Plastik Cerrahi Asistan Okulu
19-26 Mayıs 2009, ANTALYA

B8. 31. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi
17-21 Ekim 2009, ADANA

B9. 4. Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi,
17-19 Kasım 2009 Antalya

B10. 32. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi
15-19 Eylül 2010, TRABZON

B11. 2011 Kış Sempozyumu
13-16 Mart, BURSA

D1. Yeniden Canlandırma Kursu 6-7- Mart 2006, ESKİŞEHİR

D2. 3. Maksillofasiyal Cerrahi Çalıştay ve Kursu 12-13 Mayıs 2006, ANKARA

D3. Laser Kursu 30 Kasım 2007, ESKİŞEHİR

D4. 2. Temel Mikrocerrahi Kursu 15-19 Nisan 2008, İSTANBUL

D5. Yanık Kursu ve Çalıştayı 27-28 Şubat 2009, ANKARA

D6. Deneysel Hayvan Modelleri Kursu 17 Ekim 2009, ADANA

D7. FUE Tekniği ile Saç Ekim Kursu 17 Ekim 2009, ADANA

E1. 30. Ulusal Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi 2008 Asistan Bilidiri Yarışması (Deneysel) Birincilik Ödülü

E2. Ulusal Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Yeterlilik Belgesi

E3. 32. Ulusal Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi 2010
Uzman Araştırma Yarışması (Deneysel) İkincilik Ödülü

Plastik rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi pratiğinde yer alan estetik cerrahi, maksillofasiyal cerrahi, tümör cerrahisi, el ve mikrocerrahi girişimlerinde deneyim sahibiyim.