fbpx

Fibrocell – Kök Hücre ile Yüz Gençleştirme

Fibrocell Nedir?

Fibrocell, vücuttan alınan cilt dokusundan elde edilen fibroblast hücrelerinin, laboratuvar ortamında çoğaltılarak tekrar vücuda geri verilmesi işlemidir. Bu işlemde çoğaltılan ve cilt altına enjekte edilerek ciltte olumlu değişimler yaratması beklenen hücreler ‘fibroblast hücreleri’dir.

Fibroblast Hücreleri Ne İşe Yarar?

Cildin ana iskeletini oluşturan, cilde destek ve sağlamlık veren cilt altı bağ dokusunun ana elemanı kollojen lifleridir. Vücudumuzda bulunduğu yere göre farklılık gösteren 19 ayrı kollojen tipi saptanmıştır. Cilt, kemik, kıkırdak, bağ doku gibi farklı dokulardaki kollojen lifleri deyim yerindeyse dokunun hammaddesini teşkil ederler. Kollojen lifleri kemik iliğinden gelişen fibroblast hücreleri tarafından sentezlenir. Genç ve sağlıklı bir vücutta, yaşlanmış kollojen lifleri yıkılırken, fibroblast hücreleri tarafından sürekli yeni lifler sentezlenir. Özellkle çeşitli nedenlertle vücudumuzda oluşan yaralanmalarda; fibroblast hücreleri tarafından hızla sentez edilen kollojen lifleri tarafından doku eksiği tamamlanır ve yara kapatılır.

Yaşlanma ile Meydana Gelen Değişimler

Yaşlanan dokuda hücre döngüsü adı verilen; yaşlanan ve ölen hücrelerin yerine yenisinin yapılması anlamına gelen döngü oldukça yavaşlar. Benzer şekilde yaşlanan fibroblastların yerine yenisi az ve geç geldiği için yaşlanmış fibroblastlar bir şekilde görev yapmaya devam ederler. Bu nedenle kollojen sentez ve kalitesinde belirgin azalma meydana gelir. Bu azalma, bulunduğu dokuya göre ciltte cansızlık ve kırışıklık, kemiklerde erime, kıkırdak dokularda aşınma gibi sorunlar olarak ortaya çıkar. Özellikle yüz bölgesinde kollojen sentezinin azalması ve bozulması, cilt elastikiyetinde kayıp, srkmalar, derin kırışıklıklar ve cansızlık olarak ortaya çıkar.

Fibrocell (kök hücre tedavisi) in Yaşlanma Karşıtı Etkileri

Vücuttan alınarak laboratuvar ortamında ‘fibroblast hücre kültürü’ ile çoğaltım sağlanabilir. Bu çoğaltım ile istenilen miktarda ve kişiye özgün genç ve sağlıklı fibroblast hücresi elde etmek mümkündür. Bu genç ve sağlıklı fibroblast hücreleri vücutta istenilen dokuya nakledilebilir. Aktarımı yapılan Fibroblast hücrelerinin en önemli etkisi; hızla yeni kollojen lifleri sentezleyerek, dokudaki eski kollojenlerin yıkımını sağlaması ve yeni kollojen miktar ve kalitesini belirgin olarak arttırmasıdır. Kollojen miktarındaki artış ile

  • tedaviye dirençli yaraların iyileşmesi,
  • eklem hasarlarında kıkırdak doku yenilenmesinin sağlanması,
  • kemik hastalıklarının desteklenmesi
  • Yüz, dekolte ve el sırtındaki ciltte ise canlanma, elastikiyet artışı ve dolayısıyla sarkmaların azalması ve kırışıklıkların azaltılması gibi net etkiler sağlanabilir

Fibrocell Kimlere Uygulanır?

  • İyileşmeye direnç gösteren venöz ülseri, yaraları ya da atonik yaraları olan hastalarda
  • İleri derece eklem dejenerasyonu olanlarda
  • Yanığa bağlı gelişmiş skar ve kontraktürlerde
  • Yaşlanmaya bağlı yüz, dekolte bölgesi ve el sırtındaki cilt problemi olan hastalarda güvenle kullanılabilir.

Fibrocell Nasıl Uygulanır?

Öncelikle iz kalmayacak şekilde ve lokal anestezi altında hastanın kulak arkası ya da koliç yüzünden 1 cm lik cir cilt parçası alınır. Bu cilt parçası transfer edilmek üzere steril bir taşıyıcı kaba konur. Aynı zamanda yine hastadan 4 tüp (yaklaşık 36 cc) kan alınır ve bu kanlarda aynı şartlarda doku laboratuvarına gönderilir. Doku laboratuvarında hastanın kanından ayrıştırılan plazma kısmı ile besiyerleri oluştururlur ve hastadan alınan cilt parçası bu besiyerlerine ekilerek fibroblast hücrelerinin çoğaltımı sağlanır. Hastaya enjekte edilecek yeterli miktarda fibroblastın üretilmesi için ortalama 3 hafta zamana ihtiyaç vardır. Süre sonunda ortalama 20-40 milyon sağlıklı ve genç fibroblast hücresi elde edilir. Bu hücreler uygun şekilde sıvı forma getirilerek hastanın yüz, dekolte ya da el sırtına enjeksiyonu yapılır. Yeterli ve etkin tedavinin sağlanabilmesi için bu üretim ve enjeksiyon döngüsü 3 hafta aralıklarla 3 kez tekrarlanır. (hastadan 1 defaya mahsus cilt örneği alınır.)

Fibrocell uygulamasının bilinen hiçbir yan etkisi yoktur.

Uygulama sonrası genç fibroblastların ve onlar tarafından sentezlenen kollojen liflerinin doku düzeyinde sağladığı iyileşme aylarca devam edebilir. Elde edilen anti aging etkisi ise yıllarca kalıcı olacaktır. Bu süre için net bilgi vermek mümkün değildir. Zira kişinin yaşı, sağlık durumu ve genetik özellikleri değişkenliği arttıracaktır. Ancak elde ettiğimiz net veriler bu gençleşme etkisinin uzun yıllar boyu devam ettiği yönündedir.