fbpx

Deri Tümörleri

Deri Tümörleri Huyları

Deri tümörleri çoğunlukla iyi huylu kitlelerdir. Bunlar deri eklerinden köken alan iyi huylu kitlelerdir ve çoğunun tedavisi cerrahidir. Basit benler bunlara birer örnektir. Kötü huylu olmamakla birlikte birtakım lezyonların muhtemel bir risk oluşturmamaları için çıkartılmaları gerekebilir. Bu durumda doktorunuz sizi yönlendirecektir. İyi huylu deri kitleleri yanında kötü huylu deri tümörleri de mevcuttur. Bunlar malign melanom, bazal hücreli karsinom ve yassı hücreli karsinomlardır.

Tümörün Tedavisi

Tanıları klinik tablo ve biyopsi ile konulabilir. Bu üç tümöründe tedavisi cerrahidir. Cerrahinin buyuklüğü tümörün tipine göre değişkenlik gösterir. Küçük lezyonlarda lokal anestezi ile de operasyon yapılabilir. Bazal hücreli karsinomların sistemik yayılımı hemen hemen hiç yokken bu durum diğerlerinde görülebilir.

Milign Melanom ve Deri Tümorü

Bazal hücreli karsinomlar lokal harabiyet yapabildiklerinden lezyon küçükken uygun cerrahi ile tedavileri gerekir. Malign melanom ve yassı hucreli karsinomlarda sistemik tarama ve görüntüleme yöntemleri sonrası uygun cerrahi planı yapılır, bölgesel lenf bezleri çıkartılması ya da sentinel lenf nodu taramaları da cerrahiye eklenebilir. Sonrasında gerekli olduğu durumlarda onkoloji ve radyasyon onkolojisi ile birlikte takip ve tedaviye devam edilebilir.