Burun Estetiği (Rinoplasti )

 Estetik burun ameliyatı (rinoplasti) estetik cerrahi ameliyatları içerisinde en fazla yapılan ameliyattır. Burnun hem daha sağlıklı nefes alabilen hem de yüzle daha uyumlu hale getirilmesini sağlar. Hasta talebinin bu kadar yoğun olması, arzı da beraberinde getirmekte; deneyimli deneyimsiz, eğitimli ve eğitimsiz bir çok cerrahın bu konuya yönelmesine neden olmaktadır.

Burun Estetiği düşünen bir hastaya ilk tavsiyemiz; son derece deneyimli hekimler olduğu gibi deneyimsiz ya da eğitimsiz bir çok hekimin bu ameliyatı yaptığı/yapmaya çalıştığı ve bu nedenle hasta mağduriyetlerinin son derece sık yaşandığının bilinmesidir. Başarılı bir burun estetiğinin ilk ve en önemli şartı doğru hekime ulaşmaktır. Yapılan her 100 burun estetiği ameliyatı sonrasında ortalama 5 tanesinin farklı nedenlerle tekrar burun ameliyatı geçirmek zorunda kaldığını bilmeniz gerekir. Burun estetiği en fazla yapılan ama aynı zamanda hasta memnuniyetsizliğinin en fazla olduğu ameliyattır.

Burnun Yüzdeki Önemi Nedir?

Burun, yüzün tam ortasında ve dikey uzanımı koku alma ve solunan havayı temizlemekle görevli bir organdır. Aynı zamanda konumu ile yüzün aksını belirleme görevini üstlenmiştir. Konumu itibariyle yüzün tam ortasında bulunduğu için ‘burun yüzün ruhudur’ ifadesi yanlış olmayacaktır. İnsanlar arası iletişim çoğu zaman göz göze temas ile olmaktadır. Burunun gözler ile yakın komşuluğu, asimetrik ya da uyumsuz bir burnun dikkat çekici olmasına ve karşı tarafın dikkatini çekmesine neden olur. En azından burnunda şekilsel bozukluğu olan bir kişide; karşısındaki kişinin sürekli kendi burnuna baktığı hissine yol açar. Bu obsesif ruh hali, burnunda şekilsel deformasyon bulunan neredeyse tüm hastalarda mevcuttur.

Burunun Nefes Almadaki Rolü Nedir?

Burun yaşam için vazgeçilmez olan oksijenin vücuda kabul edildiği bölgedir.

Burunda;

 

  • Her nefeste alınacak olan havanın debisi (birim zamanda geçen hava miktarı) ayarlanır. Solunan havanın debisi burun kanatlarının (eksternal valf) sınırlı miktarda daralıp genişlemesi ile sağlanır. Hava burun içerisinde sıkıştırılmış olarak ve büyük bir hızla girdiğinde, hızını kesen ve yönünü değiştiren iç yapılar Bu yapılara (internal valf) denir.
  • Burun ‘Septum’ adı verilen, yarı kemik – yarı kıkırdak ve boşluğa bakan yüzü mukoza ile kaplı bir duvar ile iki eşit parçaya bölünür. Septum fonksiyonel olarak burun boşluğunu iki eşit parçaya böler. Her nefes aldığımızda solunan hava iki ayrı kanala ve eşit olarak yönlendirilir. Septumun diğer önemli bir görevi taşıyıcı bir kolon gibi burun ağırlığının büyük kısmını üstlenmesidir.
  • Burun kanalına giren hava soluk borusuna iletilmeden önce temizlenir, ısıtılır ve nemlendirilir. Bu işlemler burun kanalındaki ‘Konka’ adı verilen ve halk arasında burun eti olarak bilinen süngerimsi yapılar tarafından sağlanır. Konkalar bir motorun ‘hava filtresi’ ile aynı görevi yapar.

 

Düşünün ki; her nefes aldığında 10 birimlik havaya ihtiyacınız var. Nefes aldığınızda burun kanatlarınız bu havanın 10 birim olarak alınmasını sağlar. Septum sayesinde, alınan hava her iki burun kanalına 5 birim, 5 birim olacak şekilde dağıtılır. Burun kanalları içerisinde yukarı doğru ilerleyen 5 birimlik hava konkalar tarafından temizlenir, ısıtılır ve nemlendirilir. Sonuçta soluk borusuna 10 birim temiz ve solunabilir hava iletilmiş olur.

Burunda Nefes Almayı Bozan Yapılar ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

 

Septum Deviasyonu Nedir?

Septum deviasyonu en sık görülen ve kalıcı nefes alma problemi yaratan bir durumdur. Septumun ön kısmı kıkırdak, arka kısmı kemik yapıdadır. Bu duvarın bir tarafa doğru nefes almayı zorlaştıracak kadar aşırı yamukluğu söz konusu ise buna ‘Septum Deviasyonu’ denir. Burada önemli olan bilgi şudur: Yoldan yürürken rastgele çevireceğimiz 10 kişinin burun muayenesini yapsak en az 7 kişide septumun bir tarafa doğru yamuk olduğunu görürüz. Yani yaratılış itibariyle kimsenin septumu dümdüz bir yapıda değildir. Bu nedenle bir muayene sırasında septumun bir tarafa doğru yamuk olması asla bir ameliyat gerekçesi değildir. Bu nedenle bir ameliyat yapılacak ise septumun bir burun kanalını ciddi manada daraltması ve hastanın bu taraftan sürekli ve rahatsız edici bir nefes alma probleminin var olması gerekir.

Septoplasti Nedir?

Nefes almayı ileri derece bozan deforme olmuş septumun cerrahi girişimle düzeltilmesidir.

Septumunun diğer önemli bir görevi ise; burunun dik ve dirençli durmasını sağlayan taşıyıcı kolon işlevini yerine getirmesidir. Bundan nedenle, septum deviasyonlarıda nefes almayı zorlaştıran bölgenin çıkarılması değil, düzeltilmesi gerekir. Böylece septumun taşıyıcı kolon görevi korunmuş olur.  Gereksiz yere septumdan parça çıkarılması, taşıyıcı gücün zayıflamasına ve süreç içerisinde burun çatısının çökmesine dene olabilir.  Aşırı deviasyonlar dışında, septuma yapılan cerrahi müdahalenin nefes almayı düzeltmediği yönünde güvenilir çalışmalar vardır.

Rinoplasti ve Septorinoplasti Farkı Nedir?

Rinoplasti burnun estetik amaçlı ameliyat edilmesidir. Aynı ameliyat sırasında eğer hastanın septum deviasyonuna bağlı ciddi nefes alma problemi varsa bu sorunda düzeltilir. Bu ameliyata ise septorinoplasti denir. Septorinoplasti ameliyatı Plastik Cerrahi Uzmanları tarafından başarıyla gerçekleştirilir.

 

Konka Hipertrofisi Nedir?

Burun kanalları içerisinde solunan havayı üzerindeki mukus tabakası ve tüycükler yardımıyla temizleyen, ısıtan ve nemlendiren yapılara ‘Konka’ denir.  Her iki burun kanalında üçer tane bulunur. Konkalar halk arasında ‘burun eti’ olarak bilinir. Bu yapıları araç motorlarındaki hava filtrelerine benzetebiliriz. Normal Şartlarda konkalar bir sünger gibi genleşip daralabilir ve 4-6 saatlik periyotlarda büyüyüp küçülerek, havayı diğer burun deliğine yönlendirirler. Uygun deyimle nöbetleşe olarak görev yaparlar. Zaman içerisinde, solunan havanın kalitesine bağlı olarak ya da allerjik reaksiyonlar sonucu konkalar kalıcı olarak büyüyebilir ve nefes almayı zorlaştırırlar. buna ‘konkal hipertrofi’ adı verilir. Konkalar bir sünger gibi büyüyüp küçülebildiği için ortam ve pozisyona bağlı olarak değişiklik gösteren tıkanmalara yol açarlar. sabit ve tek taraflı tıkanıklığa neden olmazlar.

 

Konkaplasti Nedir?

Konka Koterizasyonu

İleri derece büyümüş olan konkaların cerrahi ya da enstrümanlar aracılığıyla küçültülmesi işlemine ‘Konkaplasti’ adı verilir. Bu işlem çoğu zaman radyofrekans enerjisi kullanılarak kısa bir işlemle, nadiren ise cerrahi olarak yapılır. Konkalar, sahip oldukları fonksiyon nedeniyle asla tamamen çıkarılmamalıdır. Aksi halde burundaki hava temizleme fonksiyonu yerine getirilemez, toz ve mikroorganizmaların direk olarak boğaz kısmına geçişine yol açılmış olur. Kronik farenjit, bronşit ve ilerleyici solunum yolu enfeksiyonları sık görülür hale gelir. Küçültülen konkaların zaman içerisinde tekrar büyümeleri ve şikayet oluşturmaları olasıdır.

 

Nazal Valf Yetmezliği Nedir?

 

Özellikle efor durumlarında (spor yaparken , derin nefes alıp verirken) solunum hızı artar. Burun kanatları böyle durumlarda içeri giren hava miktarını kontrol eden bir sübap gibi çalışır. Bazı durumlarda burun kanatlarını oluşturan kıkırdaklar yapısal olarak zayıf ve ince kalırlar. Bazen de geçirilmiş bir ameliyata bağlı olarak bu durum gelişebilir. Kanatların ince olduğu durumlarda, normal nefes alıp verirken bir problem yaşanmaz ancak hızlı ve derin soluma da burun kanatları negatif basınca dayanamaz ve içe doğru yapışır. Bu duruma ‘Nazal Valf Yetmezliği’ denir.

 

Nazal Valf Yetmezliği Nasıl Tedavi Edilir?

Bu yapısal bir problem olduğu için burun kanatlarının desteklenerek güçlendirilmesi gerekir. Bu amaçla en sık kulak kepçesinden elde edilen kıkırdaklar kullanılır ve burun kanatları bu kıkırdaklar ile güçlendirilir. Nazal valf yetmezliği burun estetiği ile birlikte düzeltilebilen önemli bir problemdir.

 

İdeal Burun Nasıl Tarif Edilir?

‘İdeal bir burnun eni, genişliği ve yüksekliği şu kadar olmalı’ gibi bir tanımlama yapılamaz. Çünkü ideal burnu belirleyen faktör boyutları değil, yüz ve diğer uzuvlar ile olan oransal uyumudur.

Bu noktadan hareketle, burunun uzunluğu, genişliği, yüksekliği, alınla yaptığı açı ve üst dudakla yaptığı açı gibi değerler her iki cins için oransal olarak tanımlanmıştır.  Örneğin; Burnun uzunluğu, yüzü üç eşit parçaya, genişliği ise 5 eşit parçaya bölmelidir. Üst dudakla burun tabanının yaptığı açı (rotasyon); kadınlarda 95-105 derece, erkeklerde 90-95 derece olmalıdır. Burun ucunun orta yüzden mesafesi ise (projeksiyon); kaş ile üst dudak arası mesafenin üçte birini geçmemelidir vs.

Bununla birlikte kişinin sahip olduğu sosyal statüsü, kültürel alt  yapısı ve görsel olarak insan zihninde oluşturduğu izlenimler; burnun tasarlanmasında mutlaka dikkate alınması gereken faktörlerdir.

 

Estetik Burun Ameliyatı Nasıl Planlanır?

Bu ameliyatlarda burun üzerinde temel olarak 3 şekilde değişim planlanabilir. Ya burundan doku çıkarılır ve bir miktar küçültülür; ya buruna doku eklenir ve bir miktar büyütülür; ya da hacimsel değişiklik yapılmaz ancak şekli değiştirilir.

En önemli noktalardan biri hastanın hekim tarafından dikkatli bir şekilde muayene edilmesidir. Kıkırdak ve kemik yapılar, cildin kalınlığı, nefes alma problemleri ayrıntılı olarak ortaya konulmalıdır.

Burun estetiğinde mevcut problemin belirlenmesi ve yapılacak işlemler, hasta ve hekimin birlikte karar vermesi gereken konulardır. Hastanın aynaya bakarken gördüğü ile hekimin hastaya baktığında gördüğü sorun birebir örtüşüyor sa, ameliyat sonucunun hastayı tatmin etmesi beklenebilir. Hastanın gerçekçi beklentiler içerisinde olması hekim tarafından sağlanmalıdır. Bu aşamada, ön ve yan profil fotoğraflarıyla bilgisayar ortamında yapılan simülasyonlar, sağlıklı değerlendirmeler yapılmasına yardımcı olur.

 

Burun Estetiği (Rinoplasti) Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Rinoplasti, ehil ve deneyimli ellerde oldukça iyi sonuçlar alınabilen bir ameliyattır. Bu ameliyat sırasında hastanın nefes almasını engelleyen problemler de giderilebilir. İşlem genel anestezi altında yapılır ve yaklaşık 1.5 saat sürer.

 

Burun Estetiğinde Kullanılan Yöntemler

 

Açık Teknik

 

Burun ucunda kolumella denilen yerden kesilerek cildin tamamen kaldırıldığı, kemik ve kıkırdak yapının görerek ameliyat edildiği tekniktir. Özellikle kıkırdak yetmezliği, ikincil ve revizyon burun ameliyatları ya da kalın derili burunlar açık teknikle ameliyat edilmelidir. Göreceli olarak iyileşme süresi biraz daha uzundur.

 

Kapalı Teknik

 

Hiç cilt kesisi yapılmadan burun içerisinden yapılan ameliyattır. normal yapıdaki ciltler ve güçlü kıkırdak yapılı burunlarda eğer ilk ameliyat ise tercih edilmelidir. herhangi bir kesi izi olmaz ve iyileşme süresi daha hızlıdır.

 

Burun Estetiği Sonrası

Ameliyat ve sonrası iyileşme sürecinde ağrı neredeyse hiç olmaz. Ancak göz altı ve burun etrafında oluşacak ödem ve morlukların derecesi kişiden kişiye değişir. Ameliyat sonunda burun içerisine kendinden hava kanalları olan silikon kalıplar (internal splint) yerleştirilir. Bu kalıplar buruna destek sağlarken aynı zamanda kısmen nefes almaya izin verir. Hasta bu kalıpların varlığını ancak parmağını burnundan içeri sokarsa fark edebilir. Hastanede bir gün kalınması yeterlidir. Taburcu olduktan sonra 7. günde tamponlar çıkarılır, burun ateli değiştirilir ve burun yıkanır. 2. haftada burun üzeri sadece bantlanır. 14 gün sonra tüm bandajlar çıkarılmış ve varsa cilt dikişleri alınmış olur.

 

– Burun çevresi morluk ve ödemler birkaç gün içerisinde tamamen kaybolur. Özellikle subperikondrial (zar altı) yaklaşımla yapılan ameliyatlarda iyileşme süreci çok daha hızlıdır.

 

Burun Estetiği Sonrası Ay Ay Değişim

– İlk 2 hafta da burun atel ile muhafaza altındadır.

– 3. haftanın sonunda burundaki şişlik büyük oranda azalmıştır. Dolayısıyla çevredeki insanların dikkatini çekmeyecek kadar iyileşme sağlanmıştır.

– İlk 3 ay sonunda burun yeni şekline %90-95 oranında kavuşur.

– Geri kalan %5 takip eden 3-6 ay içerisinde son halini alır ve bu genellikle burun ucudur.

– sigara içen ya da kalın derili burunlarda bu iyileşme sürwsi 1 yıla kadar uzayabilir.

 

Burun ameliyatları sonrasında en kritik zaman ilk 3 aydır. Bu süre içerisinde hastaların gözlük kullanmamaları, darbe almamaları ve sigara içmemeleri önemle tavsiye edilir.

Burun Estetiğinde Burun Derisinin Önemi Nedir?

Burun ameliyatında işlem kemik ve kıkırdak dokunun şekillendirilmesi ile yapılır. burnumuzu örten deriye her hangi müdahale yapılmaz. Bu nedenle özellikle normalden ince burun derisi olan hastalarda içerideki en küçük asimetri ya da düzensizlik kendini dışarıdan belli ederken; normalden kalın burun derisi olan hastalarda ise burun hatlarının tam belirginleşmediği ve daha yuvarlak ve kaba görüneceği unutulmamalıdır.

 

Kalın Derili Burun

Bu tip burunların en önemli özelliği derinin aksine kıkırdak dokunun son derece ince olmasıdır. Genel bilginin aksine bu tip burunlar ameliyat edilebilir ve burnun geniş ve top gibi görüntüsü düzeltilebilir. Kalın derili burunlarda açık teknik kullanmak, cildi içeriden inceltmek ve kıkırdak dokuyu destekleyerek şekillendirmek temel prensiplerdir.

Kalın Derili Burun Ne Zaman İyileşir?

Bu tip burunlarda ameliyat sonrası ödemin daha uzun süre kalacağı ve tam iyileşmenin 1 yıla kadar uzayabileceği bilinmelidir.

 

Burun Estetiğinde Sigara Kullanımının Önemi Nedir?

Burun estetiğinde aslen burun kemik ve kıkırdak yapıları üzerinde işlem yapılır. burnu örten cilde bir işlem yapılmaz. Bu nedenle; hem değişiklik yapılan kıkırdak iskeletin şeklen bozulmadan iyileşmesi hem de burnu örten derinin zaman içerisinde alttaki kemik ve kıkırdak kalıba tam olarak oturması son derece önemlidir. Sigara, içerisindeki çok sayıda toksik madde nedeniyle birç ok olumsuz etkilerde bulunur.

1- Aşırı skarlaşma nedeniyle kıkırdak iskelette şeklen bozulma meydana gelir

2- Burnu dıştan örten derinin düzgün şekillenmesi ve alttaki kemik-kıkırdak iskelete tam olarak oturması önlenir.

3- Burun içini saran mukozalarda ödemin süresi uzar.

 

Burun Estetiği Fiyatları

Burun estetiğinde ameliyat fiyatları hastanın şikayetlerine ve fizik muayene bulgularına göre değişiklik göstermektedir.