Boyun ve Çene Altına (gıdı) Yönelik İşlemler

 Çoğu zaman yüz ve boyun germe ameliyatı birlikte yapılır. Boyun bölgesinde oluşan deformasyonlarda, tıpkı yüzde yaşlanmaya neden olan  faktörlerin bir çoğu geçerlidir. Yaşlanma, cilt yapısı, yerçekimi ve sigara kullanımı en önemli faktörler arasında sayılabilir. Bununla birlikte boyun bölgesinde farklı şikayetler karşımıza çıkar. Boyunda sarkma, çene ucundan aşağı doğru uzanan ve pilelenme yaratan bantlar, gıdı bölgesinde yağlanma ve boyunda belirgin enine çizgilenmeler önemli sorunlardır.

 

Boyun Germe Ameliyatı

            Boyun germe ameliyatı genel anestezi altında ve ameliyathane şartlarında yapılır. Ortalama ameliyat süresi 2 saattir. Kulak önü ve arkasına uzanan kesiler ile SMAS tabakasına ulaşarak, bu tabakanın süspanse edilmesi ve bu şekilde boyunda gerginliğin sağlanması esasına dayanır. Ameliyata bağlı kesi izleri çok iyi saklanır ve neredeyse tamamen kaybolacak şekilde iyileşir. Çoğu zaman liposuction ile kombine edilerek yapılan ameliyat boyundaki sarkmaların tamamen düzeltilmesini sağlar. Ameliyat sonrası erken dönemde en önemli komplikasyon kanama ve buna bağlı hematom oluşumudur. Bu nedenle acil bir müdahaleyi ekarte etmek ya da erken uyarı sistemi olarak boyun germe ameliyatlarında dren kullanımı önerilmektedir.  Hastanın hastanede 1 hafta kalması yeterlidir. erken dönemde yüz ve boyun maskesi kullanımı iyileşmeyi belirgin olarak hızlandırır.

 

İple Boyun Germe

            Boyun bölgesinde minimal sarkmaları olan ya da cerrahi müdahaleye engel durumu bulunan hastalarda şikayetin hafifletilmesi için ip askılama teknikleri kullanılabilir.

 

Platismal Sarkma ve Platismoplasti Nedir?      

            Boyun derisinin hemen altında çene ucundan köprücük kemiklerine doğru uzanan, ince yapıda ve yelpaze şeklinde  ’platisma’ adı verilen bir kas uzanır. Platisma kası boynun sağa ve sola hareketinde ve her iki yana çevrilmesinde yardımcı kas olarak görev yapar. Platisma kasının öncelikle birbirine bakan iç ve daha sonra dış kenarlarında, yaşlanma ile birlikte oluşan kısalmalar (kontraktür) kendini çene altından başlayıp, göğüs duvarına doğru uzanan bir çift sarkma hattı şeklinde gösterir (platismal bant). Bu sarkmalar yaşla birlikte ilerleyerek devam eder ve yelpaze şeklini alır.

            Platismal bantların tedavisinde; çene altından yapılan küçük bir kesiyle bu kaslara ulaşılır. İki taraflı olarak uzanan platisma kaslarının iç kenarlarındaki kontarktür uygun bir yerden kesilerek gevşeme sağlanır. Sonrasında iç kenarlar  boylu boyunca birbirine dikilerek, estetik bir boyun kavsi yeniden elde edilir (Platismoplasti).  Platismoplasti çoğu zaman çene altına liposuction ya da boyun germe ameliyatlarıyla kombine edilebilen bir ameliyattır. Çene altındaki dikiş yeri haftalar içerisinde hiç iz kalmadan iyileşir. Hastanın 24 saat hastanede kalması yeterlidir. Ameliyat sonrası 1 hafta süreyle boyun bandajı kullanması iyileşme sürecini hızlandırmaktadır. Plastismal bantlar henüz oluşmaya başlarken bu bölgeye yapılacak düzenli enjeksiyonları, problemin ortaya çıkışını geciktirecektir.

 

Çene Altı Liposuction Nedir?

            Hastalarda çoğu zaman da ‘submental bölge’ (gıdı bölgesi) olarak bilinen bölgede yağlanma  ve kat kat olmuş gıdı bölgesi sıkça karşılaşılan bir problemdir.    Çene altı yağ birikimleri, liposuction (yağ emme) yöntemi ile izsiz ve basit bir şekilde giderilebilir. Dikkat edilmesi gereken en önemli nokta; hastanın çene ucunun normal pozisyonda olup olmadığıdır. Zira çene ucu geride olan hastalarda, gıdı bölgesine ne kadar liposuction  yapılırsa yapılsın, boyun kavsi ortaya çıkmaz. Bu gibi durumlarda, çene ucunu öne almak için çene protezleri kullanılabilir. Hastanın bu işlemde hastanede yatması gerekmez. İşlemden sonra 1 hafta süreli özel bir bandaj kullanımı faydalıdır. Tam sonuç ameliyattan 4-6 hafta sonra elde edilmektedir.

 

Boyun Germe Ameliyat Fiyatları

Bu bölgeye yapılacak işlemler içerdiği kombinasyon ve hastanın fiziksel özelliklerine göre farklı fiyatlamalar söz konusu olabilmektedir.